Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe