Dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe